Skatt


SKATTEREPRESENTASJON

IKKE-RESIDENTE:
 • UTFORMING OG BETALING AV FORMUE- OG  INNTEKTSSKATT FOR         IKKE-RESIDENTE I SPANIA
  • Skatteavdelingen tar seg av formue- og inntektsskatten for ikke-residente. Skattene beregnes og, i de tilfeller klientene har pantelån, kontakter vi hver enkelt bank for å få en oversikt over utestående kapital samt hvor mye kunden har betalt i renter, som i tilfelle formueskatt er fradragsberettiget. Når dette er gjort, gjøres deklarasjonen ferdig og presenteres for betaling.
 • BETALING AV KOMMUNAL EIENDOMSSKATT (IBI):
  • Betaling av kommunal eiendomsskatt (IBI). Vi tar oss av regningene utstedt         fra det kommunale skattekontoret – SUMA - eller fra den enkelte kommunes         rådhus
RESIDENTE I SPANIA:
 • FORBEREDELSE AV SELVANGIVELSE FOR RESIDENTE:
  • Når det gjelder våre fastboende kunder gjør vi avtaler med hver enkelt, slik at våre skatteeksperter kan beregne skatten ut i fra den individuelles situasjon.
 • BETALING AV KOMMUNAL EIENDOMSSKATT (IBI):
  • Betaling av kommunal eiendomsskatt (IBI). Vi tar oss av regningene utstedt         fra det kommunale skattekontoret – SUMA - eller fra den enkelte kommunes         rådhus.

SKATTERÅDGIVNING OG ARBEIDSRÅDGIVNING

Loven sier at visse transaksjoner må gjøres personlig og de kan ikke overlates til andre. Vi koordinerer aktivitetene mellom partene og letter prosessen. Vi utfører studier ut i fra et skattemessig synspunkt med tanke på oppstart av alle typer bedrifter med tilhørende registrering, utmelding, skatteinnbetalinger, såvel hos det statlige skattekontoret som hos folketrygdkontoret.
 • REGISTRERING OG UTMELDING HOS SKATTEMYNDIGHETENE:
  • AROCA SEIQUER & ASOCIADOS tar seg av registrering og utmelding av de personer som har skattemessige plikter hos skattekontoret. For dette har vi en egen kode som gjør at vi kan gjennomføre jobben raskt og sikkert online.
 • REGISTRERING OG UTMELDING HOS FOLKETRYGDEN:
  • For de kundene som ønsker å starte opp eller avslutte hvilken som helst type profesjonell eller bedriftsmessig aktivitet, tar vi oss av papirarbeidet relatert til folketrygdkontoret.
 • RÅDGIVNING RUNDT NIE OG RESIDENCIA:
  • Identifikasjonsnummer for utlendinger (NIE) er et dokument som er helt nødvendig fra man påbegynner prosessen med signering av skjøte. Vi informerer våre klienter om hvor og når de kan søke om ovennevnte, samt hvilken dokumentasjon som kreves ved innlevering av søknad. Vi bistår også med utfylling av søknadsskjema.
 • GRATIS JURIDISK RÅDGIVNING for våre klienter.
  • Vi tilbyr våre ikke-residente kunder mulighet til gratis juridisk rådgivning når det gjelder spørsmål rundt deres eiendom i Spania.