Eiendomsoverdragelse


En tjeneste orientert mot våre kunder, både residente og ikke-residente i Spania, angående formaliteter ved kjøp og salg av eiendom i vårt land.

Formaliteter ved tinglysing av skjøter og pantelån

Vårt kontor hjelper deg og kontrollerer at eiendommen er fri for heftelser og oppretter kontrakter nødvendig for bruk av eiendommen (strøm, vann eller huseierforening) når det gjelder bruktbolig. Vi forbereder for tinglysing av skjøter hos notarius publicus og vi signerer på dine vegne gjennom notariell fullmakt.

Innbetaling av skatter

Vi tar oss av innbetaling av de typer skatter som type offentlig dokument krever; overdragelsesavgift og/eller dokumentavgift, og presenterer de ferdig innbetalte skattene til Eiendomsregisterets skatteavdeling.

Innskrivelse hos Eiendomsregisteret

Vi forsikrer oss om at ditt skjøte blir korrekt innskrevet i tilhørende eiendomsregister. Vi presenterer og betaler også kommunal skatt på tomtens verdiøkning tilhørende eiendommen, en skatt som tidligere var kjent under navnet «plus valia».

Skatterådgivning

Overdragelse av eiendom på spansk territorie når en eller begge parter er ikke-resident i Spania, innebærer at det må tas en del spesielle hensyn da deres skattemessige plikter er veldig forskjellig fra de fastboendes. Derfor er det helt nødvendig å ha god kunnskap om lovverket på dette feltet og vi tilbyr våre kunder denne tjenesten.