ANDRE TJENESTER


OUTSOURCING

Takket være vår tekniske og personlige infrastruktur, tilbyr vi tjenester via ”outsourcing”:
  • Regnskapstjenester
    • Vi har høyt utdannet personale som kan ta seg av din bedrifts regnskap, og holder regnskapet oppdatert.
  • IT-tjenester
    • Vi tilbyr utleie av server og databaser da vår tekniske infrastruktur er eksepsjonell. Administrert av høyt kvalifisert personale spesialisert på organisasjon av kontorenheter.

ONLINE-TJENESTER

Fra det øyeblikket du formaliserer ditt forhold til AROCA SEIQUER & ASOCIDADOS, mottar du et brukernavn og passord for å kunne logge deg inn på din personlige side via vår web-side. Slik unngår du å være nødt til å dra personlig til vårt kontor hver gang du skulle behøve noe. På din personlige web-side kan du finne:
PERSONALIA
Kunden kan sjekke de personalia som kontoret har registerert på han/henne, og kan kontakte oss ved endringer i de samme.
NEDLASTING AV DOKUMENTER
Nedlasting av scannede dokumenter som NIE, Formue- og Inntektsskatt, IBI: kommunal eiendomsskatt og andre viktige dokument.
OVERSIKT OVER UTGIFTER
Tilgang til alle økonomiske bevegelser gjennomført i ditt navn, med spesifisering om hva de enkelte beløp har gått til.
INFORMASJON FRA BEDRIFT TIL KUNDE
Kunngjøring til hver enkelt av våre klienter om våre tjenester, nyheter eller huskelister som kan være av interesse, som for eksempel skattekalender.

SPANSK HELSEKORT

På samme måte som vi kan hjelpe deg med søknad om NIE og residencia, informerer vi deg også om hvor og hvordan du kan søke om spansk helsekort.